NLP in een notendop | Neuro Linguistisch Programmeren

NLP in een notendop -Neuro Linguïstisch Programmeren-

NLP in een notendop -Neuro Linguïstisch Programmeren-

NLP in een notendop NLP School Hugo Sloot Marijn Dane Hattem Zwolle

NLP kletspraat

Over NLP wordt veel gepraat en geschreven. Als je goed kijkt en luistert naar deze verhalen en ervaringen dan valt het op dat NLP voor verschillende mensen geheel verschillende dingen lijkt te betekenen. Voor de één is NLP een handige tool om klanten en collega’s te beïnvloeden. Voor een ander vormt het een leer waarmee letterlijk alles mogelijk wordt, zonder daarvoor ogenschijnlijk veel inspanning te doen. Weer een ander ziet NLP als een vorm van therapie. Samengevat zou NLP er als volgt uit kunnen zien:

 • 1
  NLP is een van de krachtigste en duurzaamste veranderingsinstrumenten die ons bekend is.
 • 2
  NLP is een model dat de subjectieve werkelijkheid tot onderwerp heeft. De subjectieve werkelijkheid is de enige die bestaat voor een mens en van waaruit hij reageert.
 • 3
  NLP is een model om te gebruiken. Het stelt je in staat je onbewuste en bewuste beperkingen om te vormen en te overstijgen. Dit werkt op 6 logische niveaus; omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en missie.
 • 4

  NLP hanteert 5 manieren van waarnemen; visueel, auditief, kinestetisch, olfactoir en gustatoir. Binnen die waarnemingskanalen zijn weer verfijningen te onderscheiden, de zogenoemde submodaliteiten.

   
 • 5
  NLP is het veranderen van de opslagcode, waardoor de betekenis ervan verandert.
 • 6
  NLP en enkele verzonnen afkortingen die voorgaande deelnemers van NLP opleidingen bedacht hebben.- Natuurlijk Lopend Proces- Nieuwsgierig Luisteren Praktiseren- Niet Lullen Poetsen- Naast Lange Piet- Nooit Laten Pesten

Waar komt NLP vandaan?

NLP komt voort uit de psychologie maar door verschillende toepassingen zoals bedrijfskundig als in politiek, marketing, topsport en vele andere gebieden, heeft het zich inmiddels steeds meer verbreed en verspreid.

Oorspronkelijk is NLP een communicatiemodel dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw is ontwikkeld door de informaticus en therapeut Dr. Richard Bandler en de taalkundige John Grinder. Het model is ontstaan vanuit hun interesse in succesvolle mensen. Bij het observeren van deze mensen stelden ze zichzelf de vraag: Hoe doen ze dat?

Wat maakt het verschil?

Richard Bandler en John Grinder begonnen met het modelleren van succesvolle psychotherapeuten. Ze hadden als hypothese: psychotherapeuten zijn succesvol ondanks hun methode in plaats van dankzij. Richard Bandler en John Grinder zagen dat de succesvolle psychotherapeuten volgelingen hadden die met dezelfde methoden werkten, maar toch niet dezelfde resultaten boekten. Ze stelden de vraag die er overigens nog steeds is: ‘What is the difference that makes the difference?’

Niet uit te leggen, geen woorden voor

Ze signaleerden een belangrijk gegeven in hun onderzoek naar wat het verschil maakte; experts beschikken in de regel over een ‘intuïtief weten’ op basis waarvan ze het juiste doen. Dit zonder te kunnen aangeven of benoemen wat ze doen en waarom dat succesvol is. Richard Bandler en John Grinder ontdekten structuren bij de experts, wetmatigheden en bovendien interessante patronen in de manier waarop mensen hun innerlijke ervaringen organiseren en hoe dat uiterlijk zichtbaar wordt.

Wat werkt is waar?

Later werden door andere NLP-beoefenaars succesvolle mensen van verschillende pluimage gemodelleerd. In het artikel Sport & mindfucking (geschreven door Hugo Sloot) wordt een voorbeeld gegeven aan de hand van hardlopen. Hierin wordt een waarheid gecreëerd door de aanname ‘wat werkt is waar’ over te nemen. Tien kilometer hardlopen heeft een begin en eind. Door zichzelf stilstaand voor te bereiden met allerhande NLP-technieken (te lezen in het artikel) is er een nieuwe waarheid ontstaan. Zonder noemenswaardige fysieke inspanning is hij hierdoor in staat heel hard te lopen. Natuurlijk maakt ieder persoon voor zichzelf een waarheid, een model, een kaart. Door uit te zoeken wat experts doen op hun gebied en vast te stellen wat het verschil maakt, kun je van iets dat werkt jouw waarheid maken. Op een soortgelijke manier zul je vanuit jouw persoonlijk perspectief ervaren hoe NLP bewust en onbewust geïntegreerd is in het bedrijfsleven.

Tip

Wil je zien hoe NLP-beoefenaars hun vaardigheden uiteen zetten dan is You tube een goed medium om er kennis mee te maken. Een aantal namen van grondleggers hebben we voor je op een rijtje gezet: Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, Richard Bandler. De toepassingen van Derren Brown zijn leuk en zijn soms een extreme vervorming van die van de oorspronkelijke NLP-grondleggers.

Schrijf je in voor de beroepsopleiding
NLP in Bedrijf

De NLP cursus, traning, opleiding die al meer dan 10 jaar
gewaardeerd is met een 9+

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: