Begin hier, is NLP iets voor jou? – NLP School voor leidinggevenden

Begin hier, is NLP iets voor jou?

 • Home >>

Begin hier, is NLP iets voor jou?

Met de informatie op deze website kun jij weer controle krijgen over jouw gedachten en gezondheid.

Is NLP iets voor jou?
Je leert hier hoe je gaat trainen om je mentaal zover te krijgen dat je bereikt waar je van droomt, zonder jezelf te schamen of eindeloos uit te stellen.

Daarnaast werkt een NLP levenstijl ook perfect als je op zoek bent naar slimmigheden.
Dit was in eerste instantie waarom ik met NLP ben begonnen. 

De website NLPschool.nl, onze syllabus, apps, artikelen, boeken en e-mails geven jou alle tools om je leiderschap weer definitief op de rit te krijgen qua gedrag van jezelf en anderen te beïnvloeden, maar wellicht zelfs ook op andere gebieden. 

En wat denk je?
Is NLP iets voor jou?
Twijfel je nog?
Bel me dan om nog eens te overleggen.
Vrijblijvend. 
06-41624453

Belbin team rol accredited
Identity compass
Hugo Sloot NLP School boeken Hattem

Klinkt overdreven? Controle op gedachten en gezondheid.

Probeer het voor 10 dagen en zie hoe je betere beslissingen neemt, je meer gaat doen, meer resultaat boekt hierdoor meer overtuigd bent van je kunnen en zelfverzekerd je veranderingsvermogen opschroeft.

Net zoals honderdduizenden andere NLP'ers over de gehele wereld.

Maar het meest belangrijk:

De website NLPschool.nl is een community.
Dit is een plek waar jij gelijkgestemden kunt ontmoeten. Leidinggevenden die met dezelfde lifestyle bezig zijn.
Het is makkelijker om doelstelling te behalen samen met leiddinggevenden die elkaar ondersteunen.
Ons motto is niet voor niks: Wij maken jouw 'NLP Avontuur' makkelijk, smakelijk en leuk!

En... Is NLP iets voor jou?

Communicare Hugo Sloot Marijn Dane NLP School Hattem

Wij maken jouw 'NLP avontuur' makkelijk,
smakelijk en leuk!

NLP in Bedrijf Hattem smakelijk
NLP in Bedrijf Hattem smakelijk koffie en thee
NLP in Bedrijf Hattem smakelijk koffie en thee en hapjes

Oké, maar wat is NLP eigenlijk?
Toch geen eten...?

De laatste jaren wordt er steeds meer over NLP gepraat en geschreven. Als je goed naar deze verhalen luistert en de ervaringen leest, zul je erachter komen dat NLP voor verschillende mensen geheel verschillende dingen lijkt te betekenen.

Voor de ene leidinggevende is NLP een handige tool om klanten en collega's te beïnvloeden. Voor een ander is NLP een leer die van alles mogelijk maakt, zonder daarvoor ogenschijnlijk veel inspanning te hoeven doen. Weer een ander ziet NLP als een vorm van therapie. Binnen deze veelheid aan visies willen wij graag onze positie duidelijk bepalen.

Onze visie op NLP voor leidinggevenden

Voor ons omvat NLP een houding, een methodologie met een reeks technieken. Omdat NLP continu in beweging is, blijft het model in verandering. Misschien is dit wel het beste vertaald als: NLP betekent voor ons bekend zijn met 'Natuurlijke Levens Processen'. Dit zijn processen van bewust en onbewust waarnemen, en van leiding nemen met behulp van de 5 zintuigen.


NLP is een van de krachtigste en duurzaamste veranderingsinstrumenten die wij kennen.


NLP is een model dat de subjectieve werkelijkheid tot onderwerp heeft. De subjectieve werkelijkheid is de enige werkelijkheid voor een mens en is van waaruit hij reageert.


NLP is een model om te gebruiken. Het stelt je in staat je onbewuste en bewuste beperkingen om te vormen en te overstijgen. Dit werkt op 6 logische niveaus: omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en missie.


NLP hanteert 5 manieren van waarnemen: visueel, auditief, kinestetisch, olfactoir en gustatoir. Binnen deze waarnemingskanalen zijn weer verfijningen te onderscheiden, de zogenoemde submodaliteiten.


NLP is het veranderen van de opslagcode waardoor de betekenis ervan ook verandert.


NLP en een aantal typerende afkortingen die deelnemers van eerdere NLP opleidingen bedacht hebben:

 • Natuurlijk Lopend Proces
 • Nieuwsgierig Luisteren Praktiseren
 • Niet Lullen Poetsen
 • check
  Nooit Laten Pesten

Waarom is NLP op het werk interessant?

Vandaag de dag is de werkplek stressvol - zo wordt dit tenminste door sommigen ervaren.
Bedrijven zijn continu bezig om het hoge tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen bij te houden.
Het is een grote uitdaging om aan te kunnen haken en ook winst te blijven maken.
Dit geldt ook voor non-profit organisaties die keer op keer worden geconfronteerd met de eis om met minder meer te doen.
Individuen werken harder onder de constante druk om beter te presteren en meer te bereiken.
Daarbij komt dat heel veel mensen niet tevreden zijn met hun huidige situatie en op zoek zijn naar verandering.
Naar een meer zinvollere baan, carrière of inkomen of een betere balans tussen hun persoonlijk leven en werk.
Het zijn geluiden die ik  keer op keer, dag op dag, terugkrijg wanneer ik mensen op hun werk spreek en daarom heb ik de beroepsopleiding NLP in Bedrijf ontwikkelt.
Maar ook omdat mijn ervaring me heeft geleerd dat NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) een van de meest krachtige tools is die van toegevoegde waarde kan zijn bij het doorvoeren van die verbeteringen en transformaties die mensen zoeken.

NLP veranderde mijn leven en meer specifiek hoe ik in mijn werkzame leven zou staan.
Sinds 1998 ben ik ondernemer en heb ik NLP gebruikt om te kunnen blijven voelen wat ik echt wil en om de flexibiliteit en vaardigheden te ontwikkelen om dit te bereiken.
In het begin zag ik NLP nog niet als een effectieve tool om bij organisaties in te zetten of als iets om je helemaal mee onder te dompelen, waarmee je leidinggevenden kunt coachen of ondersteunen door ze een bedrijfskundige NLP vertaalslag aan te bieden.
Tegenwoordig verzorgen we voor het bedrijfsleven een veranderingsperspectief met NLP tools op heel veel verschillende gebieden; bedrijfsarchitectuur, opleidingen, trainingen, workshops en executive coaching.
Met als resultaat een blijvende positieve verandering op het werk.

NLP kan jou misschien ook helpen? Het uitgangspunt is om dat te doen wat ervoor zorgt dat waar jij je voor in wilt zetten gemakkelijker gaat. Bijvoorbeeld hoe jij denkt, hoe jij je voelt, hoe jij de omgeving dagelijks begrijpt en hoe het op je ingrijpt en hoe je weer zelf keuzes gaat maken.

NLP heeft schitterende tools en ongetwijfeld zal jij een aantal tools vinden die je gaan helpen als  je een paar kleine subtiele veranderingen wilt invoeren in je prestaties, jouw invloed of de doelen op je werk of zelfs je hele werkbeleving op de kop wilt zetten.
Ik wens je heel veel plezier in wat voor jou gaat werken en ik  wil je daarbij graag ondersteunen.

NB: De website is door Marijn Dane en Hugo Sloot in de 'ik-vorm' geschreven . Dit maakt het voor jou en voor onze redacteur een stuk gemakkelijker om te lezen.

Wat is NLP en wat kan een leidinggevende?

Het effect van je boodschap ligt in de respons die je krijgt  

Om een organisatie optimaal te laten presteren wil een goede leidinggevende het beste uit zijn mensen halen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.
Ongeacht je goede bedoelingen, ligt het effect van je boodschap in de reactie die je hierop krijgt.
Anders gezegd: als jouw suggesties en instructies niet worden begrepen, zijn ze van geen enkele waarde.
Zo brengen performanceproblemen voor leidinggevenden bijvoorbeeld nogal eens een dilemma met zich mee.
‘Zal ik deze persoon echt vertellen wat ik vind van zijn performance of zeg ik dan iets waarmee ik hem tegen me in het harnas jaag?’. Hoe je het brengt of wat je doet, brengt altijd een risico met zich mee.
Zo weet je bijna zeker dat de performance niet zal verbeteren als je deze niet duidelijk, open en eerlijk bespreekt.
Aan de andere kant kan iemand de waarheid vertellen ook negatieve consequenties hebben en averechts werken.

Vandaag de dag bouwen juist veel organisaties aan een cultuur van integriteit en eerlijkheid, niet alleen om rottigheid te voorkomen maar vooral om hierdoor innovatief en succesvol te kunnen zijn.
De ervaring leert dat deze initiatieven nogal eens mislukken.
Dit komt doordat de aandacht in de debatten vaak naar de cultuur en waarden binnen de organisatie gaat en niet zozeer naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we eerlijker tegen elkaar zijn op een manier die werkt?’.
Om een dergelijk initiatief succesvol te kunnen laten lopen, blijkt in de praktijk een uitdaging te zijn voor het management, of het nu gaat om de raad van bestuur of de teamleider.

In de beroepsopleiding NLP in Bedrijf wordt uitgebreid ingegaan op vaardigheden die een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het aangaan van dergelijke fundamentele uitdagingen.
De invalshoek wordt hierbij gevormd door zowel de individuele situatie, het team alsook de organisatorische situatie.
Er worden middelen aangereikt om de trefzekerheid van jouw boodschap te vergroten, of het nu gaat om suggesties die je aandraagt of instructies die je geeft.

Uiteindelijk is het onze ambitie om de leidinggevende met behulp van beroepsopleiding NLP in Bedrijf in staat te stellen op een nog systematischere en meer resultaatgerichte manier te laten werken aan zijn kernverantwoordelijkheden, waarvan de performance van hemzelf en van zijn medewerkers er een is.

Waar komt NLP vandaan?

NLP komt voort uit de psychologie maar door verschillende toepassingen zoals bedrijfskundig als in politiek, marketing, topsport en vele andere gebieden, heeft het zich inmiddels steeds meer verbreed en verspreid.

Oorspronkelijk is NLP een communicatiemodel dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw is ontwikkeld door de informaticus en therapeut Dr. Richard Bandler en de taalkundige John Grinder. Het model is ontstaan vanuit hun interesse in succesvolle mensen. Bij het observeren van deze mensen stelden ze zichzelf de vraag: Hoe doen ze dat?

Wat maakt het verschil

Richard Bandler en John Grinder begonnen met het modelleren van succesvolle psychotherapeuten.
Ze hadden als hypothese: psychotherapeuten zijn succesvol ondanks hun methode in plaats van dankzij. Richard Bandler en John Grinder zagen dat de succesvolle psychotherapeuten volgelingen hadden die met dezelfde methoden werkten, maar toch niet dezelfde resultaten boekten.
Ze stelden de vraag die er overigens nog steeds is: ‘What is the difference that makes the difference?’

Niet uit te leggen, geen woorden voor

Ze signaleerden een belangrijk gegeven in hun onderzoek naar wat het verschil maakte; experts beschikken in de regel over een ‘intuïtief weten’ op basis waarvan ze het juiste doen.
Dit zonder te kunnen aangeven of benoemen wat ze doen en waarom dat succesvol is.
Richard Bandler en John Grinder ontdekten structuren bij de experts, wetmatigheden en bovendien interessante patronen in de manier waarop mensen hun innerlijke ervaringen organiseren en hoe dat uiterlijk zichtbaar wordt.

Wat werkt is waar?

Later werden door andere NLP-beoefenaars succesvolle mensen van verschillende pluimage gemodelleerd.
In het artikel Sport & mindfucking (geschreven door Hugo Sloot) wordt een voorbeeld gegeven aan de hand van hardlopen.
Hierin wordt een waarheid gecreëerd door de aanname ‘wat werkt is waar’ over te nemen.
Tien kilometer hardlopen heeft een begin en eind.
Door zichzelf stilstaand voor te bereiden met allerhande NLP-technieken (te lezen in het artikel) is er een nieuwe waarheid ontstaan. Zonder noemenswaardige fysieke inspanning is hij hierdoor in staat heel hard te lopen.
Natuurlijk maakt ieder persoon voor zichzelf een waarheid, een model, een kaart.
Door uit te zoeken wat experts doen op hun gebied en vast te stellen wat het verschil maakt, kun je van iets dat werkt jouw waarheid maken.
Op een soortgelijke manier zul je vanuit jouw persoonlijk perspectief ervaren hoe NLP bewust en onbewust geïntegreerd is in het bedrijfsleven.

TIP: Wil je zien hoe NLP-beoefenaars hun vaardigheden uiteen zetten dan is You tube een goed medium om er kennis mee te maken. Een aantal namen van grondleggers hebben we voor je op een rijtje gezet:
Virginia Satir,
Milton Erickson,
Fritz Perls,
Richard Bandler.

De toepassingen van Derren Brown zijn leuk en zijn soms een extreme vervorming van die van de oorspronkelijke NLP-grondleggers.
Zie ook de voettekst van deze website voor meer info. 

Positionering

Zoals reeds gezegd in de veelheid van visies rond NLP willen wij onze positie duidelijk bepalen.
Voor ons omvat NLP een houding, een methodologie, met een reeks technieken.

Een houding

Een respectvolle (levens) houding wordt gekarakteriseerd door nieuwsgierigheid en flexibiliteit.
Dit komt voort uit een verlangen om te weten hoe iemand beïnvloed wordt door communicatie en gedrag, waarbij gekeken wordt naar kansen om te leren.
Het is een houding die gewenst is om te weten wat er van binnen gebeurt, zowel bij jezelf als bij de ander.
Het levert vragen op als Hoe ontstaat gedrag? Welke interne representatie gaat vooraf aan een bepaalde actie?
NLP zoekt niet naar verklaringen van gedrag maar naar onderzoekt iemands denkwijze, zodat we in staat zijn de bekwaamheden van een persoon over te nemen en destructief gedrag te veranderen.
Dit doen vanuit een respectvolle nieuwsgierigheid en flexibele houding met een dosis durf om te experimenteren.
Een NLP praktiserende leidinggevende zoekt naar "dat wat werkt".

Een model (modelleren)

NLP is ontstaan uit het bestuderen van structuren bij succesvolle communicatie (verbaal en non-verbaal).
Hoe kunnen we leren van de manier waarop succesvolle personen communiceren, welke strategieën en structuren liggen hieraan ten grondslag? En hoe kunnen we dit aan anderen leren?
Door steeds opnieuw te onderzoeken wat in de praktijk werkt, blijft NLP in beweging. NLP hanteert een model gebaseerd op “dat wat werkt”.

Technieken

De NLP-technieken richten zich op:

 • Waarnemen van gedrag, zintuiglijke scherpzinnigheid:
  Wat kan ik aan het gedrag van anderen waarnemen?
 • Interpersoonlijke communicatie, oftewel communicatie tussen mensen:
  Hoe bereik ik een geslaagde communicatie met anderen
 • Intrapersoonlijke communicatie, oftewel communicatie in jezelf:
  Hoe communiceer ik met mezelf?
 • check
  Veranderen van ongewenst naar gewenst gedrag:
  Wat is nodig om een gewenste situatie te bereiken? Welke interventies kan ik doen?

Afkortingen NLP

De naam NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. In eerste instantie doet dit misschien aan computers denken en eigenlijk kun je zeggen dat het hier ook om draait; NLP gaat over onze interne aansturing waarmee ons denken, voelen en handelen vorm krijgt.

De letterlijke betekenis van NLP is:

N = Neuro

Dit staat voor het zenuwstelsel waarmee ervaringen worden ontvangen en via de vijf zintuigen worden verwerkt.

 • Zien (visueel)
 • Horen (auditief)
 • Voelen (kinesthetisch)
 • check
  Ruiken (olfactoir)
 • check
  Proeven (gustatorisch)
L = Linguïstisch

Dit staat voor taal en non-verbale communicatiesystemen. Hiermee worden de zintuiglijke waarnemingen in taal gecodeerd en georganiseerd waardoor deze betekenis krijgen in de vorm van:

 • Beelden
 • Geluiden
 • Gevoelens
 • Reuk
 • Smaak
 • Woorden
P = Programmeren

De is de vaardigheid om onze communicatie en zintuiglijke systemen zo te organiseren dat we specifieke doelen en resultaten kunnen bereiken. Als we extra aardig willen zijn, activeer je het programma ‘extra aardig’. Dit programma zorgt ervoor dat iemand anders aan het samentrekken van je ogen, het opkrullen van je mondhoeken etc. en soms ook verandering in stemgebruik kan zien en horen dat je daadwerkelijk aardig bent. Je activeert in veel gevallen dan ook een emotieprogramma bij de ander. We hebben heel veel programma’s waarmee we doelen kunnen bereiken. Denk aan: hoe zet ik koffie, hoe lees ik een brief, hoe overtuig ik iemand?

Idee: NLP is continu in beweging. Misschien is de afkorting NLP daarom wel het beste vertaald met:
bekend zijn met NLP = bekend zijn met ‘Natuurlijke Levensprocessen’.

NLP-opleiding en feedback

De NLP-opleiding bestaat uit oefenen, ervaringen opdoen en reflectie. Wanneer je ervaringen opdoet kun je niet falen. Falen is ook een ervaring. Door te oefenen met steeds verschillende mensen doe je verschillende ervaringen op.

Feedback betekent vrij vertaald terugkoppelen of reactie. Het is bedoeld om de bewustwording te vergroten. Na een oefening wordt een vergelijking gemaakt tussen de werkelijke en de gewenste situatie, waarbij het de kunst is het verschil weer te geven zonder erover te oordelen. Feedback is geen kritiek of verwijt.

Hoe specifieker je bent in het geven van feedback, hoe meer mogelijkheden je de ander geeft om effectiever te worden.

Basisregels voor feedback:
 • Wees doelgericht en zintuiglijk specifiek (ik zie, hoor, voel, ruik, proef).
 • Geef het verschil aan tussen de werkelijke en de gewenste situatie.
 • Formuleer je feedback positief.
 • check
  Geef eventueel alternatieven aan.
Techniek voor feedback:

Sandwichmodel; zeg eerst wat je goed vond, vervolgens wat er volgens jou verbeterd kan worden of wat jij niet goed vond en vervolgens weer wat je goed vond gaan.

 • Geef eventueel concrete voorbeelden ter verduidelijking van wat je bedoelt.
 • Maak gebruik van een metafoor of beeldspraak.
 • Vermijd gevoelige punten als je die kent. Hou de ander in de leermodus.
Feedback ontvangen:
 • Feedback zegt wat over de perceptie van de ander.
 • Beslis zelf wat je met de feedback gaat doen.

NLP-opleiding en examentest

Tijdens de NLP-opleiding kunnen tussentijdse huiswerkopdrachten worden meegegeven.
Let op! Er is geen theorie examen.