Klachtenprocedure en advies

Klachtenprocedure en advies

Klacht. Volgens de wet moeten wij dit hebben. En jij mag het gebruiken, mocht dit nodig zijn.


1. Klacht (advies) mag ingediend worden bij Hugo Sloot (hugosloot@axisconsultancy.nl). Het wordt vertrouwelijk geregistreerd/behandeld en 1 jaar bewaard. Hugo zal onafhankelijk beoordelen en schriftelijk (altijd binnen 2 weken) terugrapporteren aan klant en trainer(s). Mocht een van de betrokken partijen ontevreden zijn over de afhandeling dan wordt de klacht met bindend oordeel neergelegd bij een onafhankelijk mediator, Marcel Douma. Partijen conformeren zich aan de bindende afspraak door binnen 2 weken de uitspraak af te handelen.


2. NLP School voorwaarden


3. Gebaseerd op de richtlijnen van de Belastingdienst en het CRKBO (centraal register kort beroeps onderwijs) is de NLP School vrijgesteld van btw onder bepaalde accreditatie voorwaarden.

klacht CRKBO Instelling NLP School Hattem Marijn Dane Hugo Sloot