NLP Master in Bedrijf training – NLP School voor leidinggevenden

NLP Master in Bedrijf training

 • Home >>

NLP Master in Bedrijf training

Brochure en Inschrijving

NLP Master in Bedrijf

Brochure

Ria S

Top adviseur

Prachtig om je eigen krachten en kwaliteiten te ontdekken, versterken en anderen in hun kracht/ beweging te zetten.

Coen H

Directeur

Super de wijze van begeleiden door dit avontuur. Ik blijf ervan genieten! Een cadeautje.

Jof H

CEO

Buiten de structuur en buiten je comfortzone zitten de leermomenten. Je wordt iedere keer weer geprikkeld om die op te zoeken. Top!

NLP Master in Bedrijf

€ 4.995,-

Donderdag en vrijdag

 1. Blok 1:  nog in te plannen
 2. Blok 2:  nog in te plannen
 3. Blok 3: nog in te plannen
 4. Blok 4: nog in te plannen

Ronald v A

Leiding

gevende

Het onmogelijke voor mogelijk houden en maken dat is de kracht van de opleiding en docenten.

Robin W

Leiding

gevende

Alles kan! Wat je in je hoofd haalt, kan worden gemaakt.

Anoniem

CEO

Een verrijking, geeft meer basis aan jezelf en in je werk.


Wanneer doe je de NLP in Bedrijf?

 • Meer creativiteit met NLP
 • Meer leren over onbewust leren
 • NLP vaardiger worden
 • Mensen bewegen
 •  Teams bewegen
 • Gelijkwaardigheid en resultaatgericht werken

Je wilt nog meer leren om tijdens (on)zekerheden, NLP-vaardigheden zo creatief mogelijk in te zetten en daardoor nog vaardiger te worden om mensen en teams te bewegen.  

Een duurzame waardevolle missie; vanuit je commitment als leidinggevende resultaatgericht en gelijkwaardig te beïnvloeden.


Onze Master NLP in Business beroepsopleiding is alleen voor leidinggevenden.


De training levert het internationaal erkende certificaat Master NLP Business Practitioner op. 


Verdere training in NLP technieken en methoden doen leidinggevenden op in de jaarlijkse terugkomdag of leren direct van Richard Bandler.


Waar volop gebruik van wordt gemaakt.

 • Internationaal erkend Certificaat
 • Approved by Richard Bandler 
 • Opstap naar Train de Trainer
 • Nieuwste NLP technieken
 •  Vertaalslag naar eigen organisatie
 • Cyanotype en bedrijfsarchitectuur

Meer dan 10 jaar gewaardeerd met een 9+

Een NLP-beroepsopleidingsgroep bestaat uit maximaal 6 deelnemers (leidinggevenden), afkomstig uit allerlei profit en non-profit organisaties.

De beroepsopleiding wordt verzorgd door 2 trainers.

Aangezien zij ieder hun eigen specialistische manier van werken hebben met NLP (oftewel van 2 leer je meer dan van 1) en wij willen dat jij als deelnemer alle gelegenheid hebt NLP passend te maken voor jezelf en de context waarin je je begeeft (er bestaat niet 1 manier).

Vanuit de gedachte ‘doe waar je voor staat’ verdiep je je in NLP-Master technieken en modellen, wordt je nog vaardiger / creatiever en oefen je op jouw authentieke manier op medecursisten en eventuele gastdeelnemers.

Daarnaast doe je tussen de blokken eigen praktijkervaring op.

Door de inzet van 2 trainers wordt mede geborgd dat iedere deelnemer ruimschoots individuele aandacht en feedback kan krijgen op persoonlijke leiderschapsvraagstukken.

De trainers die de beroepsopleiding geven, hebben vele jaren ervaring met NLP in organisaties en praktiseren hun kennis en vaardigheden dagelijks in organisatiecontexten waar veranderingsvraagstukken aan de orde zijn.

Als gevolg hiervan ontvangen de deelnemers op een gouden presenteerblad de NLP Master vertaalslag naar het bedrijfsleven.

Wat de deelnemers direct handvatten geeft om spontaan en luchtig het geleerde toe te passen.

In de NLP master op een 3d wijze; Ik, Wij en Het.

Wat resulteert in gemiddeld  een 9+ voor vorm en inhoud.

De opleiding omvat 8 dagen met variabele eindtijden en is verdeeld over 4 blokken van 2 aaneengesloten dagen.

De opleiding wordt gegeven in Hattem (dichtbij Zwolle).

Verdiepen en vaardiger worden

Opfrissen NLP gedachtengoed
Hoe is NLP tot nu toe praktisch toepasbaar gebleken binnen je eigen rol en organisatiecontext. Wat kun je er wel mee en wat wil je er vooral niet mee vanuit authenticiteit. Je leert NLP Practitioners-technieken en bedrijfskundige modellen met elkaar te verbinden.

Het NLP-Coach gesprek:
Een ruimtelijk begeleidingsmodel waarbinnen vooronderstellingen, relatie, doelen, hulpbronnen, hindernissen en toekomst allemaal een duidelijke plaats hebben. Het NLP-Coachgesprek wordt verbonden met team- en organisatiecontext.

Rapport op AXI loop en kernwaarden
Je vergroot de vaardigheid om diepgaand af te stemmen op de kern (verbindend en onderhoudend) door bewust gebruik te maken van hiermee samenhangende communicatiekanalen zoals woordkeus, zintuiglijke voorkeur (HALTO).

Vooronderstellingen stapelen
Je leert op eigen wijze vooronderstellingen te stapelen en te integreren in het hier en nu waarmee je de vaardigheid ‘openstellen voor anderen’ vergroot en daarmee meer opties tot meebewegen creëert.

Cyanotype en bedrijfsarchitectuur
Je ideale IK, de kracht van dagdromen, bouwen lange termijn outcome middels internaliseren van zintuigelijke moodboards en verbinden met behulp van Time Lines in de dagelijkse praktijk.

Combineren van Meta en Milton taal in communicatie
Binnen dit onderdeel ga je het Meta model combineren met het Milton model om mensen bewust aan te zetten om op onbewust niveau antwoorden te vinden op vraagstukken dan wel gemoedstoestanden op te wekken waardoor er bewegings-/ ontwikkelingsenergie ontstaat. Je leert een lichte vorm van trance creëren om los te komen van beperkingen in de huidige waarneming.

Power Pos, plaats anker(s)
De acht operationele basisprincipes van NLP integreren en finetunen in waarneembare persoonlijke presentatie.

Interveniëren met taal in de subjectieve ervaring
Je leert ‘Sleight of Mouth’ patronen toe te passen; als de vaardigheid om de aandacht en perceptie van iemand te sturen om zo een andere, nieuwe interne ervaring in gang te zetten.

Kerntransformatie en logische niveaus
Je leert de logische niveaus te achterhalen bij dysfunctioneel gedrag door te luisteren naar verschillen in intonaties. Je leert onderscheiden op welk niveau de aandacht is gericht en op welk logisch niveauverandering gewenst is. Want een probleem kan niet opgelost worden met hetzelfde soort denken waarmee het is gecreëerd (Albert Einstein). Toepasbaar bij o.a. verzuim, disfunctioneren, veranderingsprocessen.

Kalibreren en gedachten lezen
De non-verbale aspecten van communicatie verdiepend kalibreren om de betekenis van gedrag te interpreteren zonder dit te checken (VAK & HALTO).

Nested Loops (stand up)
Je leert verhaallijnen in te zetten om innerlijke hulpbronnen en kernwaarden te activeren. In te zetten bij het geven van presentaties, belangrijke meetings of lastige gesprekken.

De voice of impact
Je leert je stemgebruik drie dimensionaal op te rekken en gericht in te zetten om je impact te vergroten of juist bewust te verkleinen.

Conflicten managen; Actief associëren én dissociëren
Een ervaring beleven in het hier-en-nu snel omzetten naar een gedissocieerd perspectief en andersom. Om geweldloos gelijkwaardig te communiceren en oprecht de win-win te vinden is variatie aanbrengen een magische onderhandelingsvaardigheid.

Groepsrapport opbouwen
Je leert groepsrapport opbouwen om inclusiviteit binnen de teamcultuur te bewerkstelligen zonder het op de inhoud eens te moeten zijn en de kracht van complementariteit te verliezen.

Allergie & Reframing
Een allergie heeft soms geen lichamelijke oorzaak. Zo kunnen persoonlijkheden een allergisch reactie oproepen en bij andere niet. Of een team een allergie hebben voor beleid of verandering. Allergieën komen en gaan naar eigen goeddunken. De symptomen zijn soms te verzachten of verdwijnen door het doorbreken en herprogrammeren van de specifieke allergische (on)bewuste gedachten.

Presenteren met ruimtelijke ankers en weergavesystemen
Ruimtelijke ankers (woorden, aanrakingen, gebaren of lichaamshoudingen) toevoegen om bepaalde gewenste innerlijke ervaringen op te roepen. Door non-verbale ruimtelijke ankers te verweven krijgt je boodschap meer impact en blijft het beter hangen. Je leert om kwalitatieve verschillen (sub modaliteiten) te benutten en het effect daarvan is op iemands interne beleving en hoe je deze in de gewenste richting te beïnvloeden. Ook binnen vergaderingen een krachtig medium om meer sturing te kunnen geven aan negatieve impulsen binnen een groep en hoe deze ten gunste van het resultaat om te buigen.

Werken met innerlijke strategieën (TOTE)
Strategieën achterhalen ten behoeve van modeleringsprocessen is een belangrijke vaardigheid, belemmerende strategieën én triggers doorbreken een waardevolle aanvulling.

Visual Squash
Je maakt van je oude beelden en woorden bij voor jouw bestaande/streefwaarden nieuwe woorden en beelden die je koppelt aan de States van gelijkwaardig leiderschap. Hierdoor ontstaat een verfrissend nieuwe authentieke energie.

Bevorderen motivatie met straf of beloning
Sommige medewerkers raken gemotiveerd door fouten te willen voorkomen anderen door een beloning. Het is interessant om te weten in welke categorie jij of een ander valt om je handelen erop af te stemmen. Met de vier motivatie stappen ben je bekend deze combineer je met ankers die een gewenst effect hebben op de mindset van anderen; dit vraagt creativiteit, lerend vermogen en durf.

Second order effect
Het niet in overweging nemen van de gevolgen van de tweede en de derde orde is de oorzaak van veel pijnlijke slechte beslissingen. Je leert je eerste neiging te beheersen door verkennend onderzoek naar achterliggende driver (sub modaliteiten).

Hypnose technieken integreren
Het creëren van een toestand bij jezelf en anderen waarbij omgevingsprikkelen verminderen of wegvallen. Dit maakt een sterke focus en productieve flow mogelijk. Je leert jezelf en anderen er gemakkelijk in en uit te gaan. Vooraf herken je de waarde van gecreëerde verwarring. We focussen ons op gezondheid en vitaliteit en maken gebruik van natuurlijke processen zoals een arm-levitatie.

Neuro Hypnotic Repattering
Wanneer er een verbinding is gemaakt met het onbewuste kunnen we automatisch gewenste processen aanzetten. Alsof je in een auto zit en plots denkt; ‘he, ben ik nu al hier?’ Hoe handig is het om op onbewust niveau een vitaliteitsproces aan te zetten. Vitaliteit is het belangrijkste kenmerk in leiderschap om oprecht acte de préséance te kunnen geven.

.

Chunken
De kloof tussen dagelijkse operatie en bestuurlijk niveau is vaak monsterachtig. Het niet in verbinding staan met het nut en noodzaak van de organisatie is een van de factoren die medewerkers demotiveert en doet besluiten ontslag te nemen. Middels excellente chunk-vaardigheden leg jij die nuttige verbindingen; Je slaat de brug voor zingeving en inspiratie richting medewerkers en maakt van team(s) en organisatie een geheel.

Tijdslijnen en ankervormen
Je verdiept je verder hoe iemand de tijd innerlijk weergeeft, weet dat te herkennen in symptomen zoals altijd te laat op een afspraak komen en hoe dat (tegen)werkt voor die persoon. Je zet in je communicatie en presentatie tijdslijnen uit waardoor informatie bij de ontvanger een logische volgorde kent en makkelijker opneembaar en reproduceerbaar wordt.

The "circle of excellence"
Met de verdieping op deze techniek zorg je ervoor dat je verschillende gemoedstoestanden nog sterker met elkaar combineert en verankert, het geeft je een boost in de situaties waar je optimaal wilt functioneren.

Communiceren en onderhandelen met delen
Dit is een model voor het oplossen van conflicten en/of het aanspreken van beschikbaar potentieel. ‘Je bent veel meer dan dat’ of Wij zijn meer dan dit’; het vraagt zelfinzicht bij een medewerker, groep of team. Door de verbinding te leggen met gezamenlijke bovenliggende criteria en waarden, ontstaat er ruimte voor gezamenlijk nieuw gedrag door het geheel beter te laten samenwerken.

De proces-architect
Het principe van processymptomen zoals belemmeringen die aan de oppervlakte komen is: hoe verhoudt zich het krachtenveld, wat zijn achterliggende intenties, wat is nodig om beweging te krijgen? Door je vaardigheden te verdiepen vanuit verbinding en creativiteit ben je nog beter in staat om je plan van aanpak vorm en inhoud te geven. Hierdoor werk je minder aan symptoombestrijding en ben je het ontstaan van brandjes gemakkelijker voor.

"Change personal history"
Psychologische hindernissen zijn vaak gebaseerd op ervaringen in het verleden. Met deze techniek help je jezelf of anderen het verleden anders te interpreteren. Een goede techniek om het verleden achter te je laten. In te zetten bij individuen of teams die in het hier en nu last hebben van vervelende dingen uit het verleden. Deze techniek is in overeenstemming met wetenschappelijke inzichten in hoe de hersenen herinneringen creëren.

Werken met instant metaforen
Je leert werken met instant metaforen als verander impuls. Veelal is dit een onbewust proces en vaak is het effect ervan direct op gemoedstoestanden niveau merkbaar. Door de snelle en vluchtige instant metafoor ontstaat er regelmatig de eerste impuls voor vrijblijvende verandering.

Brains aren`t designed to get result; they go in directions.

If you know how the brain works, you can set your own directions.

If you don`t, then someone else will.

Richard Bandler