Medische oorzaken en verzuim – NLP School voor leidinggevenden

Medische oorzaken en verzuim

Medische oorzaken en verzuim

Verzuim en leidinggeven aan gezondheid en verzuimpreventie

Let nu goed op.

Veel leidinggevenden lopen in de praktijk tegen problemen, knelpunten en dilemma’s aan.

Vooral als het gaat om hun zieke medewerkers binnen allerlei profit- en non-profitorganisaties van zorginstellingen, gemeenten, adviesbureaus, accoun- tantskantoren tot de advocatuur merken wij dat er behoefte is aan concrete handvatten.  

Wij weten hoe om te gaan met dilemma’s die leidinggevende tegenkomen in de praktijk. 

Waarom is verzuim een afvoerputje?

Omdat verzuim niet sexy is.

Het is een afvoerputje waar velen niet goed de stop in weten te krijgen, met als gevolg veel onnodige verspilling; letterlijk en figuurlijk.

Vraagstukken uit de praktijk

  • Vraagstukken uit de praktijk: Wanneer is verzuim wel of niet geoorloofd?
  • Hoe kan ik medewerkers sneller laten reïntegreren of wanneer kan dat nog niet?
  • Welke factoren moet ik monitoren en beïnvloeden?
  • Wat is de wet en regelgeving nu precies?
  • Hoe kan ik frequent verzuim terugdringen?

Je hebt weinig invloedsruimte, niets is minder waar...


Laat het volgende goed op je inwerken. Leidinggevenden ervaren soms weinig invloedsruimte als gevolg van medische oorzaken en/of de AVG.

Niets is minder waar.

Wij hebben onze aanpak samengevat in een handig bijdehandje. 

Er wordt ingegaan op het wat en hoe van Gezondheid & Verzuimpreventie, aangevuld met wetstechnische regels en richtlijnen, praktische tips en een duidelijk stappenplan


Loop eens in gedachten door al die momenten waar je onzeker was over je rol als leidinggevende in relatie met de 'verzuim-medewerker'.


 En stel je nu voor dat je super professioneel

start met het

eerste verzuim gesprek....

Wat zou er dan anders zijn gegaan?

"


Dit voorziet zeker in mijn behoefte. Heel veel zinnige informatie, waarvan ik eigenlijk zou willen dat mijn werkgever dit zo goed op een rij had gezet. Grote organisaties zouden dit aan hun managers kado moeten doen!


Karin S, 

/ Manager NS

"


Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Hoe ga je hier mee om als leidinggevende? Mooie praktische tips van de schrijvers, een aanrader voor elke leidinggevende. 


Gerard R.
/ Consultant Achmea  Voorzie

"


Wat een verwarring had ik bij het thema verzuim. Marijn heeft het prachtig en praktisch weergegeven wat ik nu als leidinggevende mag en moet doen. Zelfs het onbewuste komt ter sprake. Een echte aanrader.


Harrie M.
Directeur

Handig bijdehandje leidinggeven aan gezondheid en verzuimpreventie

Verzuim: Inleiding over het verzuimbijdehandje

Dit verzuimbijdehandje is bedoeld voor leidinggevenden die willen werken aan gezondheid en vitaliteit van medewerkers. 

We hebben bewust geen hele verhalen en ervaringen opgeschreven, maar zaken kort en bondig gehouden. 

Dit om ervoor te zorgen dat het letterlijk een bijdehandje vormt voor de dagelijkse praktijk. 

Kortom, met dit boekje heb je een buddy in handen om je verantwoordelijkheid en leiderschap zo optimaal mogelijk in te zetten.

Heb je te maken met verzuim dan zijn de volgende aspecten aan de orde:

Praktijkdefinitie verzuim

Een situatie waarin iemand zich arbeidsongeschikt meldt voor bedwongen arbeid met als reden een medische beperking (ziekte).

Verzuimkosten

Verzuimkosten worden vaak onderschat.
Let op, de werkgeverskosten bij ziekteverzuim zijn veel groter dan de reguliere loonkosten (€ 200,- tot € 250,- p.d.).

(Kosten)ontwikkeling

Met het oog op kosten is preventie cruciaal.

De kosten bestaan uit loonkosten (doorbetaling 2 jaar), verplichte inschakeling derden (o.a. bedrijfsarts) en vervangingskosten. 

De kosten nemen rond het eerste jaar exponentieel toe.

Medische oorzaken

Uit onderzoek blijkt dat het verzuimpercentage (medische ziek) 1,5 – 2,5% van het personeelsbestand bedraagt.

De oorzaken van hogere percentages zijn incidenteel of een gevolg van (structurele) organisatorische problemen.

Doel Wet verbetering Poortwachter (WvP)

Het doel van de WvP is het voorkomen van onterechte instroom in de arbeidsongeschiktheidsregeling (WIA, voorheen WAO). 

De twee belangrijkste peilers van de wetswijzigingen WvP t.o.v. de voorgaande situatie zijn de rol van casemanagement en de rol van de bedrijfsarts.

Sinds de WvP moet een casemanager verplicht worden aangesteld bij een nieuwe verzuimsituatie.

Rol casemanager

Hij of zij bewaakt het eigenaarschap van het verzuim (leidinggevende en medewerker).

En hij of zij bewaakt een goede communicatie en dossiervorming van de leidinggevende en medewerker.

Dit bij (dreigend) langdurig verzuim, en ziet erop toe dat de bedrijfsarts binnen 6 weken wordt ingezet (plicht).

Rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts beoordeelt de medische / niet medische oorzaken van de arbeidsongeschiktheid en het verzuim.

Hij of zij draagt vanuit zijn medische analyse zorg voor kritische advisering en passende interventies gericht op;

- Het medische herstel
- Voorspoedige re-integratie

- Toekomstige preventie

Gezondheid en vitaliteit

Vitaliteit en gezondheid bij medewerkers is vaak een complex vraagstuk. Dit wordt bepaald door een combinatie van:
- Gezondheidsklachten
- Persoonlijkheidsaspecten

- Factoren in de werksfeer
- Factoren in de privésfeer

Of iemand zich wel of niet ‘ziek’ meldt, wordt beïnvloed door:
- De relatie tussen werknemer en leidinggevende (werkgever)
- Eigen normen en waarden
- Informele normen van management en collega’s
- Informele normen binnen het gezin/familie
- Regelingen over controle op huisbezoek, spreekuur bedrijfsarts e.d.

Bekendste verzuimvormen en mate van invloed (leiderschap):

In het algemeen kunnen we een viertal verzuimvormen onderscheiden.
De invloed die je als leidinggevende hebt, is per vorm verschillend en bepaalt tevens je leiderschapsstijl.

We onderscheiden de volgende verzuimvormen: Verzuim en de mate van invloed = [ -, -/+, +, ++ ]

Wit verzuim: ziek zijn, ziek voelen, ziek melden

Bij wit verzuim is de medewerker ziek en ondanks het feit dat hij/zij erg gemotiveerd is, beslist hij – terecht! – om thuis te blijven.

Uit bezorgdheid voor de medewerker is hier een gesprek nodig.

Mate van invloed = [ -/+ ]

Grijs verzuim: niet ziek zijn, wel ziek voelen, wel ziek melden

Over grijs verzuim spreken we wanneer de medewerker zich niet optimaal voelt en er ook iets schort aan de motivatie.

Eigenlijk zou hij/zij kunnen komen werken, maar hij/zij beslist om thuis te blijven.

Deze vorm van verzuim komt het meest voor.

Hier is een gesprek nodig waarin de leidinggevende op zoek gaat naar vooral werkgerelateerde oorzaken, met de bedoeling een oplossing te vinden voor eventuele problemen.

Mate van invloed = [ + ]

Zwart verzuim: niet ziek zijn, niet ziek voelen, wel ziek melden.

Als een medewerker volledig gezond is, maar de motivatie om te komen werken is erg laag en de medewerker beslist om niet te komen werken, spreken we over zwart verzuim.

Dit is een vorm van fraude die weinig voorkomt omwille van het risico op schorsing of ontslag door onwettige afwezigheid.

In dit geval is controle door een controlearts een mogelijkheid.

De boodschap hier mag duidelijk zijn: het vertrouwen is zoek.

Er is een stevig gesprek met de leidinggevende nodig, eventueel bijgestaan door HR of andere manager.

Verslag is nodig.

Mate van invloed [ ++ ]

Roze verzuim: niet ziek zijn, wel ziek voelen, niet ziek melden, niet preste- ren.

Als gemotiveerde medewerkers ziek komen werken, spreken we over roze verzuim.

Ook hier is actie nodig: het beste is om de medewerker naar huis te sturen.

Als je ziek bent, ben je ziek.

Het belangrijkste is om te genezen.

In het bedje van roze verzuim zijn vaak ook leidinggevenden ziek.

Zij hebben het gevoel niet gemist te kunnen worden.

Ook voor hen geldt dezelfde regel: als je ziek bent, blijf je thuis.

En als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie.

Walk your talk!

Mate van invloed [ ++ ]

Wit, grijs, zwart of roze verzuim?

De belangrijkste boodschap blijft: uitzoeken of iemand terecht thuis blijft of niet, mag niet de reden zijn van het gesprek.

Als leidinggevende ben je geen bevoegd arts.

Wat dan wel?

In een gesprek ga je op zoek naar oorzaken van de afwezigheid en bekijk je hoe hier iets aan gedaan kan worden.