Wat is NLP? – NLP School voor leidinggevenden

Wat is NLP?

Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen.


Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je uitvoert.


Veel mensen hebben zich naar aanleiding van het geniale werk van Richard en John verdiept in de werking van NLP.


Derren Brown is daar een mooi voorbeeld van. Op you tube is veel van zijn werk te vinden.


Bij Derren Brown is nieuwsgierigheid naar hoe mensen (brein-technisch) werken en het delen van zijn NLP kennis wat hem  wereldberoemd maakt.


Hierbij 2 filmpjes van Derren Brown. Wanneer je deze voor het eerst ziet weet je nog niet wat er allemaal mogeljk is.

NLP bedacht door Richard Bandler en John Grinder

Richard Bandler NLP School Hattem Zwolle

Toen NLP in de jaren 70 bedacht werd door Richard Bandler en John Grinder ontdekten zij dat er een aantal bekende succesvolle therapeuten waren.


Deze therapeuten, Virginia Satir, Fritz Perls en Milton Erickson probeerden hun studenten de methodes te leren die ze zelf gebruikten, maar zonder succes.


Richard Bandler en John Grinder ontdekten dat er een overeenkomst was in de communicatie van deze drie bekende therapeuten en bedachten een manier om dit in kaart te brengen.


John Grinder NLP School Hattem Zwolle

NLP succesvolle mensen

Zo ontstond NLP als methode om zeer snel en effectief resultaten te bereiken in therapie sessies.


In de loop der tijd zijn er steeds meer succesvolle mensen gemodelleerd waaronder succesvolle zakenlieden, atleten, yogi’s, sjamanen en tal van anderen op allerlei gebieden.

NLP, doen wat werkt!

Intussen is NLP uitgegroeid tot een methode die wereldwijd gehandhaafd wordt in therapie sessies, sport, werk, zakenleven, educatie, eigenlijk teveel om op te noemen.

Doel NLP

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Modelleren - menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken en modellen.
  2. Analyse van de subjectieve ervaring - het bepalen van patronen in de subjectieve beleving.
  3. Communicatietechnieken - manieren om harmonieuze relaties (verbanden) op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.
  4. NLP is geen wetenschap. Ieder mens, groep, organisatie is anders en daardoor een subjectieve waarneming. En ja conditionering door taal en beïnvloeden van de zintuigen is mogelijk.

NLP termen:

NLP vooronderstellingen

NLP kent een aantal uitgangspunten/vooronderstellingen die ontleend zijn aan modellen van succesvolle mensen.


De grondleggers van NLP vroegen zich af wat deze mensen zo succesvol maakte.


Ze ontdekten dat deze mensen op een specifieke manier in het leven stonden; deze mensen hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen.


Deze uitgangspunten zijn niet de waarheid, maar zullen, volgens de theorie van NLP, de navolger succesvoller maken.

NLP en veranderen

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen, verbeteren, beïnvloeden. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of het professionele vlak.

NLP Neurologisch

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven ontwikkelde ons. De herinneringen aan onze ervaringen met daarbij gedachten die gevoelens opwekken besturen ons gedrag in de huidige tijd.


Met als gevolg dat we in dit gedrag elkaar ontmoeten, bewust en onbewust.


We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten verbaal en non-verbaal; dit noemen we communicatie.

NLP Linguistisch

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, ademhaling, gebaren, oogbewegingen, gezichtsuitdrukking, toonhoogte, tempo enz.).

NLP Programmeren

Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen. Conditioneringen zijn hierbij belangrijk.

NLP Trainers opgeleid in Amerika

Trainers Marijn Dane en Hugo Sloot volgden hun opleidingen eerst in Nederland en later in Amerika. Daar behaalden zij hun internationale licentie en certificering door Richard Bandler, de grondlegger van NLP! Sinds 2007 geven ze samen de opleiding NLP in Bedrijf. Specifiek voor leidinggevenden.


Richard Wayne Bandler

Richard Wayne Bandler (New Jersey,VS 24 februari,1950) is een Amerikaanse schrijver en onderzoeker die samen met John Grinder Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) ontwikkelde.


Bandler groeide op in Sunnyvale, Californië, in wat nu Silicon Valleyis. Hij begon zijn studie met wiskunde behaalde uiteindelijk zijn bachelorsgraad filosofie en psychologie (1973) aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC) en zijn master (1975) in psychologie aan het Lone Mountain College in San Francisco.


In 1972 werd hij uitgenodigd door Bob Spitzer, eigenaar van Science and Behavior Books, mee te helpen het boek The Gestalt Approach van de grondlegger van de gestalttherapie ,Fritz Perls, te bewerken.


Ook woonde hij trainingen bij van Virginia Satir, een befaamde gezinstherapeute. Hierbij leerde hij de professor in de linguïstiek John Grinder kennen, die hem begeleidde bij het geven van workshops gestalttherapie aan de UCSC.

Hij was toen 22 jaar.


Bandler en Grinder kozen mensen uit als model die in hun vakgebied een voorbeeld waren, om uit te vinden wat zij anders deden dan anderen. Deze methode noemde hij modelleren.


Tot de gemodelleerde personen behoorden:
Fritz Perls (Hij was een paar jaar ervoor overleden en daardoor gebeurde dat onder andere op basis van filmmateriaal),
Virginia Satir (een befaamde gezinstherapeut bij wie hij trainingen volgde),
Gregory Bateson (een bekende antroposoof),
Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater),
Moshe Feldenkrais (fysicus en neurofysioloog) en
Linus Pauling (scheikundige). 


Later modelleerde hij op reizen naar India, Afrika en Mexico ook yogi's, sjamanen, weer wat later zakenmensen, leidinggevenden en ontwikkelde verdere ontwikkelingsmodellen zoals Design Human Engineering, Shamanistic Engineering en Neuro Hypnotic Repatterning.


Wie bedacht de term NLP?

Richard Bandler bedacht de term 'Neuro-Linguïstisch Programmeren' en noemde het zijn levenswerk.


Hij is de ontwikkelaar van veel belangrijke ideeën die tot de NLP worden gerekend.


Tot de ideeën die Bandler (mede) ontwikkelde behoren het Swish-pattern, het Metamodel, het Miltonmodel, The Belief Change, Ankeren, Oogbewegingen, Chaining loops, Chaining States en Toepassingen en Tijdlijnen van Geavanceerde Submodaliteiten (zintuigen).

NLP Todd Epstein

Richard Bandler werkte bij de ontwikkeling van de Submodaliteiten veel samen met Todd Epstein, bijvoorbeeld met de waarnemende eigenschappen die geregistreerd worden door elk van de vijf primaire zintuiglijke modaliteiten.

NLP verbeteringen door Richard Bandler

Richard Bandler heeft in de jaren negentig NLP verbeterd door nieuwe methodes te ontwikkelen zoals Design Human Engineering (DHE) en Neuro-Hypnotic Repatterning(NHR).


Nu nog steeds ontwikkeld en geeft hij NLP opleidingen.