Wat is intervisie – NLP School voor leidinggevenden

Wat is intervisie

Wat is intervisie

Intervisie wat is het?

Veel medewerkers lopen in de praktijk tegen problemen, knelpunten en
dilemma’s aan en voelen zich hierin alleen of weinig gesteund. Binnen allerlei pro t en non-pro torganisaties (zorginstellingen, gemeenten, adviesbureaus, accountants- kantoren tot de advocatuur) merk ik dat er behoefte is om van én met elkaar dilemma’s uit te wisselen, geïnspireerd te worden door - en van elkaar te leren. Intervisie is een inspirerende tool die het professioneel leervermogen stimuleert om met focus te werken aan oplossingen en ontwikkelingen. Vaak merk ik dat intervisie- groepen enthousiast worden opgestart maar door gebrek aan structuur, onder- zoekend vermogen of krachtige vraagstellingen verzand in een praatclubje zonder een wow resultaat. Door begeleiding van honderden intervisiegroepen in excellent zelfstandig opereren, heb ik mijn aanpak samengevat in dit handige doe-het-zelfbijdehandje.

Intervisie doe-het-zelf

Wat werkt wel? Wat werkt niet? Jarenlang hebben we intervisiebijeenkomsten met elkaar gehouden. Iedere keer is dan de vraag; wat werkt? En wat werkt niet bij intervisie? Hoe kun je je aanpak steeds verbeteren en veranderen? Waar liggen de zwaartepunten? Hoe anders werkt een organisatie wanneer 400 mensen de intervisievaardigheden toepassen? Kan jij het als zelfsturende inzetten? Hebben leidinggevenden er baat bij? Kan het multi-disciplinair?

Intervisie is bestemd voor:

  • Mensen die grote en kleine ontwikkelingsvraagstukken (persoonlijk of werkgerelateerd) willen bespreken en uitwerken in een groep van gelijken; die oplossingen zoeken in de zin van nieuwe perspectieven en of gedragsveranderingen.
  • Mensen die behoefte hebben aan een advies of reflectie op zichzelf, om daarmee hun zelfinzicht te vergroten; die op zoek zijn naar verschillende wegen die naar Rome leiden.
  • Mensen die hun deskundigheid actief willen inzetten voor vraagstukken van anderen, die bereid zijn ‘open’ te luisteren, te analyseren en actief mee te denken met anderen.

Zelfsturendheid en zelflerendheid zijn bij intervisie essentieel. Daarom doe-het-zelf.

intervisie marijn dane