Welk type ben ik bij onderhandelen

In het Thomas-Kilmann model onderscheiden Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann de vijf stijlen.

In het Thomas-Kilmann model onderscheiden Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann de vijf stijlen voor het hanteren van situaties met tegenstrijdige belangen.

In de kern draait het in onderhandelingen om een spanningsveld tussen twee menselijke neigingen:

1. Assertiviteit: De wens om je (eigen) doelen door te drukken, de opdracht te realiseren.

2. CooŐąperativiteit: de wens om de relatie goed te houden, om het proces soepel te laten verlopen.

Thomas Kilmann 5 onderhandelingsstijlen onderhandel strategie stijl