Welk type ben ik bij onderhandelen

In het Thomas-Kilmann model onderscheiden Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann de vijf stijlen.

In het Thomas-Kilmann model onderscheiden Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann vijf stijlen.

Omdat voor het hanteren van situaties met tegenstrijdige belangen niet één stijl de weg is naar SUCCES.

Want in de kern draait het in onderhandelingen om een spanningsveld tussen twee menselijke neigingen:

1. ASSERTIVITEIT: De wens om je (eigen) doelen door te drukken, de opdracht te realiseren.

2. COÖPERATIVITEIT: de wens om de relatie goed te houden, om het proces soepel te laten verlopen.

Thomas Kilmann 5 onderhandelingsstijlen onderhandel strategie stijl