NLP boeken

NLP boeken

Vraag:  Wat heeft nu je interesse?

Stuur mij je antwoord "info@axisconsultancy.nl" en ik geef je 2 boeksuggesties.

Hartelijk groetend,

Hugo

Kan je niet wachten? Kijk hieronder naar mijn boeken selectie.

 

NLPTeams

 • Teamrollen op het werk, R. Meredith Belbin
 • Teamrol & Taal, Karin Kooij / Pieter Kruijt en Rob Groen
 • Management van Teams, over succes en faalfactoren, R. Meredith Belbin
 • Aan de slag met teamcoaching, Marijke Lingsma,
 • Succes met zelfsturende teams, Richard Y. Chang, Mark J. Curtin
 • Handboek groepsdynamica, Jan Remmerswaal
 • De  valkuilen voor managers Patrick Lencioni
 • De 3 kenmerken van een ideale teamspeler, Patrick Lencioni
 • De 5 Frustraties  van teamwork, Patrick Lencioni
 • Teamrol & Taal. Karin Kooij, Pieter Kruijt en Rob Groen

Identity Compass

Forget about Motivation, Arne Maus

Modellen

 • Van psychoanalyse naar themagecantreerde interactie, Ruth C. Cohn
 • Management Drives, Hans Versnel / Hans Koppenol
 • Cirkelen rondom Kolb, Begeleiden van leerprocessen, J. Hendriksen
 • Projectmanagement op basis van PRINCE2, Bert Hedeman, Hans Fredriksz, Gabor Vis van Heemst

Bedrijfskundig

 • Balance Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit, dr. Ir. C.T.B. Ahaus / ir. F.J. Diepman, ISBN 90 267 2477 2
 • Kwaliteitskosten, wat baat het? A. de Heer / C.T.B. Ahaus / A.M.A.M. Vos,ISBN 90-201-2682-2
 • Exploring corporate strategy, Gerry Johnson / Kevan Scholes, ISBN 0-13-296849-5
 • Bevoegdheidsverdeling en organisatie, C.T.B. Ahaus, proefschrift 1994
 • Ontwerp en invoering, Strategieën voor organisatieverandering caseboek, Dr. Anton J. Cozijnsen  Prof. Ir. Drs. Willem J. Vrakking, ISBN 90 14 05292 8
 • Ontwerp en invoering, Strategieën voor organisatieverandering, Dr. Anton J. Cozijnsen Prof. Ir. Drs. Willem J. Vrakking, ISBN 90 14 05011 9
 • Over Non-profitorganisaties, Harvard Business Review Schouten en Nelissen, ISBN 90 5871 3318
 • Manager en produktkwaliteit, Prof.Ir.F.A.Mulder, ISBN 90 201 2278 9
 • Systeemdenken, Bill Bryan, Michael Goodman, Jaap Schaveling, ISBN 90 5261 552 7
 • Organisatie structuren, Mintzberg, ISBN 90 5261 050 9
 • Bussiness research methods, C. William Emory, Donald R. Coopoer, ISBN 0 256 09265 6
 • Organiseren en leiding geven, Dr. D. Keuning, ISBN 90 207 2051 1
 • Het vijfde discipline praktijkboek, Peter Senge, Aat Kleiner, Charlotte Roberts, Richard Ross, Bryan Smith, ISBN 90 5261 161 0
 • Concepts & Implementation, John M. Nicholas ISBN 0 13 551854 7
 • Basisboek bedrijseconomie, P. de Boer, W. Koetzier, M.P. Brouwers, ISBN 90 01 09246 2
 • Elementaire bedrijfseconomie, Prof. Dr.R. Slot, Drs. G.H. Minnaar, ISBN 90 207 2375 8
 • Operations Management, Krajewski, Ritzman, ISBN 0 201 51719 1
 • International business multinational enterprises, Robock & Simonds, ISBN0 256 07346 5
 • Afgedwongen toeval, Fred Krautwurst, ISBN 90 5871 376 8
 • Marketing in the international environment, Edward W. Cundiff, marye Tharp Hilger, ISBN 0 13 551391 X
 • Bedrijfseconomie voor het MKB, K. Pietersen, Drs. P.F. Pietersen, ISBN 90 6355 148 7
 • Conceptueel denken, Dick Holzhaus

Coachen

 • Co-acties coachen, Laura Whitworth / Herny Kimsey-House / Phil Sandahl,
 • Coachen, Arianne van Galen / Jan Kuipers
 • Geïnspireerd leven en werken, P. van Lammeren en R. van Rijsewijk
 • Beren op de weg, spinsels in je hoofd, omgaan met emoties op het werk: De rationele effectiviteits training, Theo IJzermans / Coen Dirkx
 • Persoonlijke Effectiviteit, J. Schouten
 • Vandaag goed, morgen beter, Performance Management, Wiebe Kamminga,
 • De kracht van de bezieling, Drijfveren van individuelen en organisaties, L. Schuijt,
 • Energie, passie & plezier, VIS, Stephen C. Lundin, Harry Paul, John Christensen,
 • Doen, nieuwe praktisch inzichten voor verandering en groei, Ben Tiggelaar
 • Managers en organisatiecultuur, René ten Bos
 • Het Welke kleur heeft jouw parachute Werkboek, Richard N. Bolles
 • Nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Mr. Tj. A. Maris
 • Ik ben d’r ook nog, Jan Schouten
 • Het geheim van de moeilijke klant, Theo Ijzermans
 • De winnaar is gezien, Peter S. Blitz
 • Druk, druk, druk… over spanning en stress, Carry Petri, Jolanda Bouman
 • Dus toch… Dyslexie, Arga Paternotte
 • Woordblindheid, Paul E. Dennison
 • Blessures bij langeafstandslopen, Dr. M.F. Weisenfeld, arts
 • De Creatiespiraal, Marinus Knoope
 • De kracht van spirituele intelligentie, Tony Buzan
 • Emotionele intelligentie, Daniel Goleman
 • Waarom kies je dit boek? Read Montague
 • Managementtraining in de buitenlucht, Frans Bouman
 • Seksespecifieke hulpverlening voor maatschappelijk werkers, Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt
 • Rusten in zijn, H. Knibbe
 • Dromen Durven Doen, Ben Tiggelaar
 • Kwaliteit als werkwoord, Gabrielle Verbeek
 • Het grote IQ-puzzelboek Deltas
 • Het grote IQ-raadselboek, Deltas
 • Interviews met Topmanagers, Harvard Business Review
 • Gedrag in organisaties, Stephen P. Robbins
 • Moed en ondernemersbloed, Roodbont
 • Persoonlijk leiderschap, Simon Smith
 • Het woord is nu aan u! Theo Ijzermans, Lex Eckhardt
 • Feilloos adviseren, Peter Block
 • Dat hoort u mij niet zeggen, Sanderijn Cels
 • De onbuigzame arm, Robert Pino
 • De opleider als adviseur, K. Philips, P. Shaw.
 • Verkoop jezelf… je bent meer waard dan je denkt, Milco Aarts
 • Het ware enneagram, Dr. David Daniels, Dr. Virginia Price
 • Handboek psychosociale therapie, Roel Bouwkamp, Sjef de Vries
 • Van opleiden naar ontwikkelen, Hendrik van der Zee
 • Handboek RSI, drs. K.J. Peereboom R.e. , drs. K.B.J. Schreibers (red.)
 • Management van competenties, dr. H.A. Hoekstra, drs. E. van Sluijs
 • Alles over psychologische tests, dr. Jack J.R. van Minden
 • Hoe bedoel u? F. Schulz von Thun
 • Solliciteren nu, Ineke Tanis, Pieter Tanis
 • En nu echt aan de slag Werkboek teamcoaching, Marijke Lingsma, Monique Bolung
 • En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden, Gitty Feddema en Aletta Wagenaar
 • Dummies Onderhandelen
 • Geluk in de pocket, Pep Degens
 • Assertief op het werk. Ikke, ikke, ikke zonder dat de rest…Carola van Dijk
 • Communiceren: contact maken, houden en verdiepen. Frank R. Oomkes
 • Effectief communiceren voor dummies. Marty Brounstein

Intervisie

 • Intervisie bij werkproblemen, procesmatig en taakgericht problemen oplossen, J. Hendriksen
 • De innerlijke Patriarch, Sidra Stone
 • Intervisie DOE-HET-ZELF, Marijn Dane

Marketing/NLP

 • Influence, the psychology of persuasion, Robert B. Cialdini, PH.D.
 • Maak ze gek! Aartjan van Erkel
 • De klanten fluisteraar, Jan van Setten
 • Ultimate sales letter, Dean kennedy
 • De Plakfactor, Dan Heath
 • Spin selling, Neil Rackham