NLP boeken – NLP School voor leidinggevenden

NLP boeken

NLP boeken

Wat heeft jouw interesse vandaag?

Als jij mij het antwoord op deze vraag stuurt "info@axisconsultancy.nl"  stuur ik jou 2 bijpassende boeksuggesties.


Kun je hier niet op wachten? Kijk dan hieronder naar de selectie boeken die je in mijn boekenkast terug zult vinden.


Hartelijk groetend,

Hugo

 

De boeiendste NLP boeken Teams

 • Teamrollen op het werk, R. Meredith Belbin
 • Teamrol & Taal, Karin Kooij / Pieter Kruijt en Rob Groen
 • Management van Teams, over succes en faalfactoren, R. Meredith Belbin
 • Aan de slag met teamcoaching, Marijke Lingsma,
 • Succes met zelfsturende teams, Richard Y. Chang, Mark J. Curtin
 • Handboek groepsdynamica, Jan Remmerswaal
 • De  valkuilen voor managers Patrick Lencioni
 • De 3 kenmerken van een ideale teamspeler, Patrick Lencioni
 • De 5 Frustraties  van teamwork, Patrick Lencioni
 • Teamrol & Taal. Karin Kooij, Pieter Kruijt en Rob Groen

Identity Compass

Forget about Motivation, Arne Maus

Modellen

 • Van psychoanalyse naar themagecantreerde interactie, Ruth C. Cohn
 • Management Drives, Hans Versnel / Hans Koppenol
 • Cirkelen rondom Kolb, Begeleiden van leerprocessen, J. Hendriksen
 • Projectmanagement op basis van PRINCE2, Bert Hedeman, Hans Fredriksz, Gabor Vis van Heemst

Bedrijfskundig

 • Balance Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit, dr. Ir. C.T.B. Ahaus / ir. F.J. Diepman, ISBN 90 267 2477 2
 • Kwaliteitskosten, wat baat het? A. de Heer / C.T.B. Ahaus / A.M.A.M. Vos,ISBN 90-201-2682-2
 • Exploring corporate strategy, Gerry Johnson / Kevan Scholes, ISBN 0-13-296849-5
 • Bevoegdheidsverdeling en organisatie, C.T.B. Ahaus, proefschrift 1994
 • Ontwerp en invoering, Strategieën voor organisatieverandering caseboek, Dr. Anton J. Cozijnsen  Prof. Ir. Drs. Willem J. Vrakking, ISBN 90 14 05292 8
 • Ontwerp en invoering, Strategieën voor organisatieverandering, Dr. Anton J. Cozijnsen Prof. Ir. Drs. Willem J. Vrakking, ISBN 90 14 05011 9
 • Over Non-profitorganisaties, Harvard Business Review Schouten en Nelissen, ISBN 90 5871 3318
 • Manager en produktkwaliteit, Prof.Ir.F.A.Mulder, ISBN 90 201 2278 9
 • Systeemdenken, Bill Bryan, Michael Goodman, Jaap Schaveling, ISBN 90 5261 552 7
 • Organisatie structuren, Mintzberg, ISBN 90 5261 050 9
 • Bussiness research methods, C. William Emory, Donald R. Coopoer, ISBN 0 256 09265 6
 • Organiseren en leiding geven, Dr. D. Keuning, ISBN 90 207 2051 1
 • Het vijfde discipline praktijkboek, Peter Senge, Aat Kleiner, Charlotte Roberts, Richard Ross, Bryan Smith, ISBN 90 5261 161 0
 • Concepts & Implementation, John M. Nicholas ISBN 0 13 551854 7
 • Basisboek bedrijseconomie, P. de Boer, W. Koetzier, M.P. Brouwers, ISBN 90 01 09246 2
 • Elementaire bedrijfseconomie, Prof. Dr.R. Slot, Drs. G.H. Minnaar, ISBN 90 207 2375 8
 • Operations Management, Krajewski, Ritzman, ISBN 0 201 51719 1
 • International business multinational enterprises, Robock & Simonds, ISBN0 256 07346 5
 • Afgedwongen toeval, Fred Krautwurst, ISBN 90 5871 376 8
 • Marketing in the international environment, Edward W. Cundiff, marye Tharp Hilger, ISBN 0 13 551391 X
 • Bedrijfseconomie voor het MKB, K. Pietersen, Drs. P.F. Pietersen, ISBN 90 6355 148 7
 • Conceptueel denken, Dick Holzhaus

Coachen

 • Co-acties coachen, Laura Whitworth / Herny Kimsey-House / Phil Sandahl,
 • Coachen, Arianne van Galen / Jan Kuipers
 • Geïnspireerd leven en werken, P. van Lammeren en R. van Rijsewijk
 • Beren op de weg, spinsels in je hoofd, omgaan met emoties op het werk: De rationele effectiviteits training, Theo IJzermans / Coen Dirkx
 • Persoonlijke Effectiviteit, J. Schouten
 • Vandaag goed, morgen beter, Performance Management, Wiebe Kamminga,
 • De kracht van de bezieling, Drijfveren van individuelen en organisaties, L. Schuijt,
 • Energie, passie & plezier, VIS, Stephen C. Lundin, Harry Paul, John Christensen,
 • Doen, nieuwe praktisch inzichten voor verandering en groei, Ben Tiggelaar
 • Managers en organisatiecultuur, René ten Bos
 • Het Welke kleur heeft jouw parachute Werkboek, Richard N. Bolles
 • Nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Mr. Tj. A. Maris
 • Ik ben d’r ook nog, Jan Schouten
 • Het geheim van de moeilijke klant, Theo Ijzermans
 • De winnaar is gezien, Peter S. Blitz
 • Druk, druk, druk… over spanning en stress, Carry Petri, Jolanda Bouman
 • Dus toch… Dyslexie, Arga Paternotte
 • Woordblindheid, Paul E. Dennison
 • Blessures bij langeafstandslopen, Dr. M.F. Weisenfeld, arts
 • De Creatiespiraal, Marinus Knoope
 • De kracht van spirituele intelligentie, Tony Buzan
 • Emotionele intelligentie, Daniel Goleman
 • Waarom kies je dit boek? Read Montague
 • Managementtraining in de buitenlucht, Frans Bouman
 • Seksespecifieke hulpverlening voor maatschappelijk werkers, Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt
 • Rusten in zijn, H. Knibbe
 • Dromen Durven Doen, Ben Tiggelaar
 • Kwaliteit als werkwoord, Gabrielle Verbeek
 • Het grote IQ-puzzelboek Deltas
 • Het grote IQ-raadselboek, Deltas
 • Interviews met Topmanagers, Harvard Business Review
 • Gedrag in organisaties, Stephen P. Robbins
 • Moed en ondernemersbloed, Roodbont
 • Persoonlijk leiderschap, Simon Smith
 • Het woord is nu aan u! Theo Ijzermans, Lex Eckhardt
 • Feilloos adviseren, Peter Block
 • Dat hoort u mij niet zeggen, Sanderijn Cels
 • De onbuigzame arm, Robert Pino
 • De opleider als adviseur, K. Philips, P. Shaw.
 • Verkoop jezelf… je bent meer waard dan je denkt, Milco Aarts
 • Het ware enneagram, Dr. David Daniels, Dr. Virginia Price
 • Handboek psychosociale therapie, Roel Bouwkamp, Sjef de Vries
 • Van opleiden naar ontwikkelen, Hendrik van der Zee
 • Handboek RSI, drs. K.J. Peereboom R.e. , drs. K.B.J. Schreibers (red.)
 • Management van competenties, dr. H.A. Hoekstra, drs. E. van Sluijs
 • Alles over psychologische tests, dr. Jack J.R. van Minden
 • Hoe bedoel u? F. Schulz von Thun
 • Solliciteren nu, Ineke Tanis, Pieter Tanis
 • En nu echt aan de slag Werkboek teamcoaching, Marijke Lingsma, Monique Bolung
 • En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden, Gitty Feddema en Aletta Wagenaar
 • Dummies Onderhandelen
 • Geluk in de pocket, Pep Degens
 • Assertief op het werk. Ikke, ikke, ikke zonder dat de rest…Carola van Dijk
 • Communiceren: contact maken, houden en verdiepen. Frank R. Oomkes
 • Effectief communiceren voor dummies. Marty Brounstein

Intervisie

 • Intervisie bij werkproblemen, procesmatig en taakgericht problemen oplossen, J. Hendriksen
 • De innerlijke Patriarch, Sidra Stone
 • Intervisie DOE-HET-ZELF, Marijn Dane

Marketing/NLP

 • Influence, the psychology of persuasion, Robert B. Cialdini, PH.D.
 • Maak ze gek! Aartjan van Erkel
 • De klanten fluisteraar, Jan van Setten
 • Ultimate sales letter, Dean kennedy
 • De Plakfactor, Dan Heath
 • Spin selling, Neil Rackham