Zintuigen, kan jij er wat mee? – NLP School voor leidinggevenden

Zintuigen, kan jij er wat mee?

Zintuigen, kan jij er wat mee?

We hebben als mens een representatiesysteem, die wij allen op onze eigen manier hanteren. Binnen NLP noemt men het  representatiesysteem ook wel de zintuigen: ziejn, horen en voelen (zijn de voornaamste zintuigen). Jij en ik weten dat we het over de 5 zintuigen hebben.

Een of meerdere beelden?

Sub-zintuig zijn de kleinere eenheden binnen de zintuigen. Bijvoorbeeld als je aan iets denkt zie je dan een of meer beelden, bewegend of stilstaand? Hierop antwoorden mensen verschillend en zo kun je een subzintuig bij iemand vaststellen. Wat je ermee kunt doen is kort gezegd: oproepen van herinneringen, vervormen en opnieuw opslaan.

Plezierig of onplezierig

Iedereen neemt op zijn eigen manier waar. Elke ervaring wordt op de een of andere manier opgeslagen. Door middel van onze subzintuigen ‘coderen’ wij onze interne toestanden. Het blijkt dat de representatie van een plezierige herinnering anders is dan die van een onplezierige. Bij de volgende oefening ga je testen of dat bij jou ook zo is. Vervolgens ga je analyseren waar het verschil zit dat het verschil maakt: het bepalen van de zogenoemde “driver”. Hierdoor zijn op basis van het kennen van de subzintuigen soms snelle en effectieve interventies mogelijk bij jezelf of bij een ander. Al deze interventies veronderstellen dat we in staat zijn de subzintuigen van een bepaalde representatie met onze wil te beïnvloeden.

zintuigen NLP in Bedrijf and make it beautiful Hattem Zwolle Gelderland

Invloed nemen op je droom, zintuigen

Je kunt het vergelijken met het bewust invloed nemen op een droom. Subzintuigen geven in sommige gevallen enorm veel mogelijkheden om grip en controle te krijgen over onze subjectieve belevingen. Door kennis te hebben van de subzintuigen en de “drivers” is de subjectieve beleving namelijk te allen tijde te veranderen.

Emoties in en uit schakelen met subzintuigen

Sportmensen die bewust van onderstaande oefeningen gebruik maken, prepareren, conditioneren, herstellen mentaal en fysiek relatief eenvoudig en supersnel. In het bedrijfsleven is het prettig en soms van doorslaggevend belang dat je, wanneer jij dat wilt, emoties snel in en uit kunt schakelen. Je kunt je misschien voorstellen dat je hiermee een vaardigheid creëert die je productiever en resultaatgerichter maakt. 

Oefening

Wanneer je hierover een vraag wilt stellen, stuur dan een e-mail naar Marijn

In deze oefening noteer je de subzintuigen van een negatieve en positieve ‘ervaring’. Het is niet noodzakelijk, zelfs beter, om met een niet al te negatieve ervaring te oefenen.


Werkwijze: (Lees eerst alle stappen door voordat je de oefening begint)


  1. Laat twee stemmingen benoemen die met elkaar contrasteren: een positieve en een negatieve ervaring.

  2. Bepaal van beide ervaringen de subzintuigen. Noteer wat gezegd wordt in de hierna volgende tabel. Kalibreer.

  3. Zoek naar de subzintuigen die bij de negatieve ervaring afwijken van de subzintuigen van de positieve ervaring. Noteer de belangrijkste verschillen.

  4. Vervang de afwijkende subzintuigen van de negatieve ervaring door de subzintuigen van de positieve ervaring.

  5. Test nu in welke mate de ongewenste stemming positief is veranderd.

  6. Stem af op de toekomst (future pace): “Stel dat je de negatieve ervaring opnieuw meemaakt in de toekomst, hoe is het dan?”


Submodaliteiten (analyse “verbaal of nonverbaal”)

Visueel (submodaliteiten)

Prettige ervaring

Minder prettige ervaring

1 of meer beelden

Bewegend of stilstaand

Kleur of zwart-wit

Licht of getemperd

Scherp of onscherp

Omkaderd of panoramisch

Geassocieerd of gedissocieerd

Links, centraal of rechts in beeld of breedbeeld

Grootte (in verhouding met echt)

Vierkant of rond of..

2-dimensionaal of 3-dimensionaal

Dichtbij of veraf

Plaats in de ruimte

Auditief (submodaliteiten)

Prettige ervaring

Minder prettige ervaring

1 of meer geluiden

Volume: hard /zacht

Toon: snel / langzaam

Bron van geluid: waar komt het vandaan

Timbre: warm of hard

Tijd: kort of lang

Intens of oppervlakkig

Richting: naar je toe / van je af

Is er ritme? Wat voor een ritme

Harmonisch of niet harmonisch

Meer in het ene oor dan in het andere of gelijk

Kinesthetisch (submodaliteiten)

Prettige ervaring

Minder prettige ervaring

Voel je iets

Op of in je lichaam.  Waar

Spanning of ontspanning

Intens of oppervlakkig

Ademhaling: normaal, sneller of langzamer

Polsslag: normaal, sneller of langzamer

Temperatuur van de huid: normaal, warmer of kouder

Huid droger, vochtiger of normaal

Prikkeling normaal, meer, minder

Olfactoir of Gustatoir

Prettige ervaring

Minder prettige ervaring

Zoet, zuur, zout, bitter

Geur

Zoetigheid van de geur

Basis van de geur (essence)

Doordringendheid v.d. geur

Schrijf je in voor de beroepsopleiding
NLP in Bedrijf

De NLP cursus, traning, opleiding die al meer dan 10 jaar
gewaardeerd is met een 9+

120
Days
07
Hours
23
Minutes
37
Seconds

About the Author

Marijn Dane (MSc, ing.) (1969) (Dyslecticus) is oprichtster en directeur van NLP School en trainingsbureau Axis Consultancy. Daarnaast is ze co-partner van Team Talent Training, AIMS International NL B.V. en B2DNA. Marijn weet individuen en teams vanuit innerlijke kracht te inspireren, te motiveren en te bewegen naar te bereiken wensen en doelen. Haar kracht is om vanuit “vrij denken” juist getimed over te gaan naar doelgerichtheid. Om het doel te bereiken gebruikt ze een goed gevulde gereedschapskist die ze als een vakvrouw toepast bij het uitvoeren van de klus. Haar specialisme is het op een unieke wijze integreren van procesmanagement, systeemdenken en neuro-linguïstisch programmeren tot haar eigen methode. Marijn is internationaal gelicenseerd NLP-trainer en is gecertificeerd door de grondlegger van NLP, dr. Richard Bandler (USA). Zij is afgestudeerd bedrijfskundige en rondde daarnaast vele opleidingen en trainingen in de psychologie en organisatiekunde succesvol af. Kenmerkend voor Marijn zijn haar intuïtie en intelligentie die voortvloeien in overtuigingskracht. Dit weet zij handig in te zetten bij veranderingstrajecten. Als dyslecticus ziet zij snel verbanden en patronen, waardoor ze op creatieve wijze weet aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Haar passie is haar succesfactor: “Ik wil op een efficiënte en effectieve wijze de gevoelige snaar belichten, om vervolgens samen met de klant een harmonisch geheel te creëren”. Afgelopen jaren wist ze met een gemiddelde score van 9 op vorm en inhoud meer dan 1000 deelnemers te raken. Marijn Dane

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply:%d bloggers liken dit: