Technieken | gecommuniceerd | ja zeggen | Axi taal

De top 48 taalpatronen is nu te koop in bol.com onder de naam AXI-Taal van Wereldleiders.

De top 48 taalpatronen is nu te koop in bol.com onder de naam AXI-Taal van Wereldleiders.

Bij welke technieken wordt het effectiefst gebruik gemaakt van deze factoren? Ik vraag me af waarom een verzoek dat op een bepaalde manier wordt gecommuniceerd wordt geweigerd en waarom een verzoek dat op een bepaalde manier wordt verpakt wél wordt gehonoreerd.

Dus begon ik mij te verdiepen in axi-taal en in persoonlijkheden van mensen. Aanvankelijk paste ik het toe op mijn kinderen later op leveranciers en verkopers aan mijn bedrijven. Weer in een later stadium toen ik meer wist wat werkte paste ik het toe op mijn medewerkers. Ik wilde ontdekken welke psychologische spelletjes of principes de ander meer doet neigen naar wat ik als verzoek omkleedde. Ik heb ze axi-taal van wereldleiders genoemd en de belangrijkste verzameld op 48 kaarten. Te koop op bol.com. De taal van volgzaamheid is te vinden bij onze wereldleiders en in religieuze settings eigenlijk bij alle grote stromingen waar beïnvloeden van de mindset bepalend is voor het succes van de "onderneming".

Boeken locatie NLPSchool

Honderden boeken doorgenomen.


Ik heb dus geleerd van de experts, van de mensen die het op mij al toepasten. Hierdoor kwam ik erachter wat wel en niet werkt. Zo werkt de wet van natuurlijke selectie. Verder heb ik de link kunnen leggen in de taal van wereldleiders en de taal die gebruikt wordt om mensen, een groep of menigte in trance te krijgen. Bezoek een popconcert van een Nederlandse popzanger en de taal die doet volgen, ligt voor het oprapen.
De selectie van wie we taalgebruik leren is als volgt. Diegenen die niet weten hoe ze mensen zover moeten krijgen dat ze JA zeggen, vallen af. Degenen die het wel weten, blijven en genieten van een voorspoedig bestaan. En van hen wil ik leren.

nlpschool communicate Axi taal


Natuurlijk zijn deze experts niet de enigen die iets van de taal spelletjes of principes afweten en ze ten gunste van henzelf toepassen. We maken er allemaal gebruik van en we worden allemaal de dupe van ons dagelijks omgaan met buren, geliefden en familieleden.


Maar de professionele beoefenaar heeft niet zo'n vaag amateuristisch inzicht in wat wel en wat niet werkt.
Onderdompelen in de wereld van de experts, zakenmensen, fondsenwervers, reclamemakers, trainers en anderen. Mijn doel is om de vaakst voorkomende taalpatronen en effectiefste technieken te ontdekken. De top 48 is nu te koop in bol.com onder de naam Axi-taal van Wereldleiders.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: