Hugo Sloot maakte een maatwerkprogramma en het werkt als een tierelier – NLP School voor leidinggevenden

Hugo Sloot maakte een maatwerkprogramma en het werkt als een tierelier

  • Home >>
  • Team >>

Hugo Sloot maakte een maatwerkprogramma en het werkt als een tierelier

2 overgebleven teamleiders in een onrustig vaarwater beland.

Zelsturende teams doen of niet doen? In de voorgaande drie jaren was de multidisciplinaire afdeling door omstandigheden gekrompen van 5 leidinggevenden naar 2 overgebleven teamleiders en in een onrustig vaarwater beland. Een enkel team hield de gehele productie staande op een marginaal niveau. Na interviews met opdrachtgever, teamleiders en staf, was duidelijk dat de organisatie in zijn geheel opgebouwd moest worden. Er bestond veel verwarring. Spanningen tussen lijn en staf gingen steevast ten koste van klanttevredenheid, efficiency, effectiviteit en medewerkertevredenheid. De afdeling zat in een negatieve spiraal en een intern rapport sprak over een ernstig schadelijke reputatie in de regio.

instructies NLP School Hugo Sloot

Interviews haalbaarheid zelfsturende teams

Na interviews met medewerkers was duidelijk dat "oud zeer" en negativiteit hoogtij vierden. De vinger wees naar iedereen en alles in de omgeving. Dit moest worden omgezet naar "je wijst met een vinger naar de organisatie en dan wijzen er 3 naar jezelf".


Maatwerkprogramma voor zelfsturende teams

De begeleider van Axis Consultancy, Hugo Sloot, maakte een maatwerkprogramma om de zelfsturende teams succesvol te implementeren waarin de gewenste cultuurverandering werd meegenomen.

Het story-board werd rustig en gedegen uitgerold als een vloerkleed in de bestaande kamer.

Vijf zelfsturende teams werden samengesteld en tijdelijk ondersteund door de begeleider van Axis Consultancy. Een bestaande overlegstructuur werd verstevigd en aangevuld met een meerjarenoverleg. Bijeenkomsten met het management en de opdrachtgever vonden periodiek plaats.

Expertise groep van leidinggevenden 

Het management werd een expertisegroep door de aangereikte nieuwe kennis van verschillende methodieken. Deze werden overgenomen door de regio en landelijke krachten. De afdeling kreeg meer en meer aanzien en de identiteit van schadelijk voor de regio veranderde in voorbeeld voor de regio.

Zelfsturende structuur en planning

Leidinggevenden en medewerkers werden zich bewust van de noodzaak beter te plannen en samen te werken. Een aantal mensen is opgeleid in korte trainingen en de organisatie maakte instrumentarium om zelfsturend werken mogelijk te maken. De expertisegroep werkt als katalysator: de verbetering wordt verder vormgegeven vanuit deze groep en medewerkers en opdrachtgevers kunnen hier met problemen terecht.

Analyse haalbaarheid zelfsturende teams

Axis Consultancy maakte de korte beginanalyse, stelde een Plan van Aanpak op en voerde trainingen en bijeenkomsten uit. Door zelfsturend werken te verbinden met organisatieontwikkeling en met samenwerking tussen lijn en staf, is de organisatie veel beter in staat gebleken successen te boeken.

In 6 maanden van onder aan de lijst naar de top 3.

Op de prestatielijst is de afdeling binnen het eerste half jaar van onderaan de lijst naar de landelijke top 3 gestegen. Eén jaar later helpt deze afdeling andere afdelingen met het behalen van de productiecijfers, zijn ze pilot-kantoor en bedenken en implementeren ze periodiek bedrijfskundige voordelen.

Kernwaarden: verbeteringen, vernieuwingen en ontwikkelingen

De identiteit van de afdeling is te herkennen en te erkennen aan ingebrachte en uitgevoerde verbeteringen, vernieuwingen en ontwikkelingen.

 


*NLPSchool is a company of Axis Consultancy

Schrijf je in voor de beroepsopleiding
NLP in Bedrijf

De NLP cursus, traning, opleiding die al meer dan 10 jaar
gewaardeerd is met een 9+
113
Days
19
Hours
39
Minutes
16
Seconds

About the Author

Marijn Dane (MSc, ing.) (1969) (Dyslecticus) is oprichtster en directeur van NLP School en trainingsbureau Axis Consultancy. Daarnaast is ze co-partner van Team Talent Training, AIMS International NL B.V. en B2DNA. Marijn weet individuen en teams vanuit innerlijke kracht te inspireren, te motiveren en te bewegen naar te bereiken wensen en doelen. Haar kracht is om vanuit “vrij denken” juist getimed over te gaan naar doelgerichtheid. Om het doel te bereiken gebruikt ze een goed gevulde gereedschapskist die ze als een vakvrouw toepast bij het uitvoeren van de klus. Haar specialisme is het op een unieke wijze integreren van procesmanagement, systeemdenken en neuro-linguïstisch programmeren tot haar eigen methode. Marijn is internationaal gelicenseerd NLP-trainer en is gecertificeerd door de grondlegger van NLP, dr. Richard Bandler (USA). Zij is afgestudeerd bedrijfskundige en rondde daarnaast vele opleidingen en trainingen in de psychologie en organisatiekunde succesvol af. Kenmerkend voor Marijn zijn haar intuïtie en intelligentie die voortvloeien in overtuigingskracht. Dit weet zij handig in te zetten bij veranderingstrajecten. Als dyslecticus ziet zij snel verbanden en patronen, waardoor ze op creatieve wijze weet aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Haar passie is haar succesfactor: “Ik wil op een efficiënte en effectieve wijze de gevoelige snaar belichten, om vervolgens samen met de klant een harmonisch geheel te creëren”. Afgelopen jaren wist ze met een gemiddelde score van 9 op vorm en inhoud meer dan 1000 deelnemers te raken. Marijn Dane

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply:%d bloggers liken dit: