Professionaliseren Zelfsturende teams

Professionaliseren Zelfsturende teams

NLP in Bedrijf is really cool boss

In de voorgaande drie jaren was de multidisciplinaire afdeling door omstandigheden gekrompen van 5 leidinggevenden naar 2 overgebleven teamleiders en in een onrustig vaarwater beland. Een enkel team hield de gehele productie staande op een marginaal niveau. Na interviews met opdrachtgever, teamleiders en staf, was duidelijk dat de organisatie in zijn geheel opgebouwd moest worden. Er bestond veel verwarring. Spanningen tussen lijn en staf gingen steevast ten koste van klanttevredenheid, efficiency, effectiviteit en medewerkertevredenheid. De afdeling zat in een negatieve spiraal en een intern rapport sprak over een ernstig schadelijke reputatie in de regio.

Na interviews met medewerkers was duidelijk dat “oud zeer” en negativiteit hoogtij vierden. De vinger wees naar iedereen en alles in de omgeving. Dit moest worden omgezet naar “je wijst met een vinger naar de organisatie en dan wijzen er 3 naar jezelf”.

De begeleider van Axis Consultancy, Hugo Sloot, maakte een maatwerkprogramma om de zelfsturende teams succesvol te implementeren waarin de gewenste cultuurverandering werd meegenomen.

Het story-board werd rustig en gedegen uitgerold als een vloerkleed in de bestaande kamer.

Vijf zelfsturende teams werden samengesteld en tijdelijk ondersteund door de begeleider van Axis Consultancy. Een bestaande overlegstructuur werd verstevigd en aangevuld met een meerjarenoverleg. Bijeenkomsten met het management en de opdrachtgever vonden periodiek plaats.

Het management werd een expertisegroep door de aangereikte nieuwe kennis van verschillende methodieken. Deze werden overgenomen door de regio en landelijke krachten. De afdeling kreeg meer en meer aanzien en de identiteit van schadelijk voor de regio veranderde in voorbeeld voor de regio.

Leidinggevenden en medewerkers werden zich bewust van de noodzaak beter te plannen en samen te werken. Een aantal mensen is opgeleid in korte trainingen en de organisatie maakte instrumentarium om zelfsturend werken mogelijk te maken. De expertisegroep werkt als katalysator: de verbetering wordt verder vormgegeven vanuit deze groep en medewerkers en opdrachtgevers kunnen hier met problemen terecht.

Axis Consultancy maakte de korte beginanalyse, stelde een Plan van Aanpak op en voerde trainingen en bijeenkomsten uit. Door zelfsturend werken te verbinden met organisatieontwikkeling en met samenwerking tussen lijn en staf, is de organisatie veel beter in staat gebleken successen te boeken.

Op de prestatielijst is de afdeling binnen het eerste half jaar van onderaan de lijst naar de landelijke top 3 gestegen. Eén jaar later helpt deze afdeling andere afdelingen met het behalen van de productiecijfers, zijn ze pilot-kantoor en bedenken en implementeren ze periodiek bedrijfskundige voordelen.

De identiteit van de afdeling is te herkennen en te erkennen aan ingebrachte en uitgevoerde verbeteringen, vernieuwingen en ontwikkelingen.

*NLPSchool is a company of Axis Consultancy

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply:%d bloggers liken dit: